ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان شمالی آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 566764 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 2.066 % (11712)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 12.92 % (73246)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 78.16 % (443026)
 Opera: OperaOperaOpera 0.010 % (61)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0 % (0)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.010 % (57)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.221 % (18256)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.600 % (20406)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.94 % (118683)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.907 % (16476)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.753 % (4272)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 75.39 % (427333)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 28
 نظرات و پيشنهادات : 73

 تغییرات در قالب 

انتخاب حالت نمایش صفحه
تغیر رنگ
تغییر طرح زمینه